قالیشویی

قالیشویی بدون تردید از سخت ترین و طاقت فرسا ترین کارهای نظافتی در منزل می باشد، در گذشته خانواده های ایرانی خود عمل قالیشویی در منزل را به اتفاق فرزندان انجام می دادند اما امروزه به دلیل آپارتمانی شدن خانه ها، مشغله زیاد و همچنین مصرف زیاد آب شرب و نداشتن آب چاه تقریبا انجام […]