خانه تکانی در چند مرحله

به جرات می توان گفت که تمام زنان خانه دار می دانند که خانه تکانی شب عید را نباید در روز های پایانی سال انجام دادو از مدت ها قبل از سال تحویل و با برنامه این کار را کرد. خانه تکانی نیز مانند بقیه رسوم قدیمی آماده شدن برای عید نوروز دارای فوت و […]